Vriend van ONI

ONI is wat haar inkomsten betreft voor een groot deel afhankelijk van de verstrekte jaarlijkse subsidie die wij tot 2022 van de gemeente Schiedam mochten ontvangen. Helaas zijn met ingang van 2022 de subsidieregels zodanig veranderd dat wij buiten de boot vallen. Voor 2022 heeft de gemeente Schiedam ons geholpen met een overbruggingssubsidie, vanaf 2023 vervalt voor ONI de jaarlijkse subsidie. Om ons voortbestaan te kunnen garanderen zijn wij daarom gestart met de actie “Vriend van ONI”. Voor een minimum bedrag van €25 per jaar bent u Vriend(in) van ONI. Als vriend van ONI wordt u van onze activiteiten op de hoogte gehouden. Wij hopen op veel vrienden, die ook in de toekomst van onze concerten kunnen blijven genieten. U kunt zich aanmelden als vriend bij onze secretaris via carlameijran@gmail.com. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, adres en Emailadres, wij sturen u dan de nodige informatie.